Svinninge IF

1924

Æresmedlemer i Svnninge IF

Æresmedlemmer:  
         
Bent Sørensen     
Erik Jørgensen    
Erik Jannsen    
Jens Erik Nielsen    
Finn Sørensen    
Karsten Møller    
         
Afdøde æresmedlemmer:
         
Valdemar Andersen  
Thyge Madsen    
Poul Ryberg      
Harly Frømling    
Hanne Knudsen    
Henning Petersen